Houtaantasting: Archeologisch hout en tijdelijke droogstand