Milieu: STIP voor al het hout uit duurzaam beheerd bos

Geveltimmerwerk: Houten kozijn isoleert en is luchtdicht