Houtaantasting: Conserveren van houten paalfunderingen met slijm