Inspecties

SHR voert grondige inspecties op locatie uit, waarbij onze expertise zich niet beperkt tot alleen houten gebouwen en constructies, maar ook tot houthoudende materialen.

shrwageningen-08-klein

Onze inspecties strekken zich uit over een breed scala aan aspecten, waaronder de staat van onderhoud, de structurele integriteit en eventuele tekortkomingen in de constructie.

Onze inspecties leveren waardevolle inzichten op die resulteren in opleveringsadviezen die de kwaliteit van het werk bevestigen, onderhoudsadviezen die de levensduur van de constructie verlengen, of hersteladviezen die problematische gebieden aanpakken. Daarnaast biedt SHR inspecties die uw positie versterken in geval van schadeclaims, door objectieve beoordelingen te leveren over de oorzaak en omvang van de schade.

We gaan verder dan alleen visuele inspecties; we beoordelen ook de kwaliteit van de materialen die tijdens een bouwproject worden gebruikt, controleren opslagmethoden om de integriteit van de materialen te waarborgen, en evalueren de verwerking van materialen tijdens bouw, renovatie of restauratie om te zorgen voor naleving van de vereiste normen en specificaties.

Met een uitgebreid netwerk van onderzoekers verspreid over heel Nederland, kunnen we snel en efficiënt inspecties uitvoeren op verschillende locaties. De resultaten van onze locatieonderzoeken worden erkend als deskundig, objectief en oplossingsgericht, wat bijdraagt aan het vertrouwen van onze klanten en partners in de integriteit van ons werk.

Door te vertrouwen op SHR voor inspecties investeert u in een grondige beoordeling van materialen en constructies, wat essentieel is voor het waarborgen van de integriteit en duurzaamheid van elk bouwproject. Of het nu gaat om een nieuwbouwproject, renovatie of restauratie, onze inspecties bieden zekerheid, verbeterde resultaten en waarde in het geval van eventuele geschillen of arbitragezaken.