Isolatie

Beter isoleren en tegelijk het binnenklimaat optimaliseren zijn uitdagingen van vandaag – met het oog op morgen.

blower-door-kleiner

De buitenschil van gebouwen speelt een essentiële rol bij het bereiken van optimale energieprestaties. SHR stelt een surplus aan testresultaten en praktijkkennis beschikbaar waar het gaat om materiaaltoepassingen, prefab (houtskelet) bouwen en het toepassen van bouwelementen met en zonder houtcomponenten.

SHR Wageningen:

  • begeleidt bij de toepassing van hout in combinatie met isolerende en hoogisolerende materialen;
  • onderzoekt isolatieprestaties van hout (lambdawaarde, u-waarde) en houtproducten (Rc-waarden) en de optimalisatie ervan;
  • verricht testwerkzaamheden op dit gebied en adviseert de maak- en toepassingsindustrie;
  • verzorgt de onderbouwing van bouwfysicaberekeningen;
  • verzorgt blowerdoor-testen in laboratoriumomgeving en op locatie.

Energieneutraal bouwen

De voortdurende innovatie in dit werkveld wijst de weg naar betaalbaar (bijna) energieneutraal bouwen, zowel in civiele bouw als in utiliteit. Maar ook naar flexibeler bouwen en naar renoveren met ingrijpend betere energieprestaties.

Hout speelt daarbij vaak een belangrijke rol, als bouwmateriaal of als onderdeel van elementen: van zichzelf isolerend, gemakkelijk herstelbaar, stevig en licht van gewicht. En met nieuwe technieken: extra isolerend te modificeren, waardoor de toepassingsmogelijkheden nog verder toenemen. SHR staat fabrikanten terzijde bij het bereiken van producten die kansrijk zijn in de bouw van morgen.

Omdat het gebruik van hoog isolerende materialen toeneemt, ontstaat steeds meer vraag naar het optimaliseren van de isolatiewaarden van houtproducten. Tegelijk worden andere nieuwe eisen aan hout(houdende) producten gesteld, met name ter beheersing van het houtvochtgedrag.