Renovatie

De specifieke bouwdiscipline renovatie kent eigen eisen, materiaaltoepassingen en calculaties. Renoveren naar oorspronkelijkheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid, voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook anticiperen op komende woon- en werkeisen (comfort, gebruiksdoel) van eindgebruikers spelen een rol.

renovatie-shr-onderzoek

Voor het beschikbaar houden van voldoende kwalitatieve woningen die voldoen aan de woonwensen van vandaag, is een renovatie van de omvangrijke bestaande voorraad in Nederland noodzakelijk. Jarenlang is weinig nieuw gebouwd, terwijl een hoog oplopende vraag in de komende jaren is te voorzien. Het ‘opplussen’ van bestaande woningen, groot onderhoud, hoogniveau renovatie, uitbreiding door middel van optoppen en tegelijk energetisch in de 21e eeuw terecht komen, vormt een grote uitdaging.

Hout en bouwelementen met houtcomponenten, biobased materialen en innovatieve isolatieproducten gaan daarbij een doorslaggevende rol spelen. Met hout en houthoudende bouwelementen is alles mogelijk en zijn bestaande woningen veelal uit te breiden zonder dat constructieve wijzigingen nodig zijn. Optoppen, uitbreiden, andere indelingen of een volledig nieuwe gevel voor de bestaande plaatsen? Het kan. Mits de juiste materialen op de juiste manier worden toegepast.

Het vervangen van gevelelementen speelt vaak een cruciale rol. Steeds meer vastgoedeigenaren en -beheerders vervangen bestaande kunststof en aluminium kozijnen door duurzame, houten exemplaren. Die, onder andere door nieuwe lijm-, kit- en verftechnieken en slimme detailleringen over alle eigenschappen beschikken die duurzaam en onderhoudsvriendelijk renoveren ten goede komen

SHR begeleidt bij en geeft uitvoering aan:

  • inventarisatie uit te voeren renovaties;
  • de juiste materiaalkeuzes;
  • de juiste productkeuzes;
  • onderbouwende berekeningen en calculaties;
  • bouwplaatsinspecties (aanlevering, opslag, verwerking);
  • opleveringsinspecties, zo nodig op grond van locatietesten (o.a. luchtlekkagetest, inbraakwerendheid).