Restauratie

SHR treedt door heel Nederland op als partner bij voorgenomen restauraties van grote en kleinere monumenten en historische gebouwen.

restauratie-v2-shr-onderzoek

Monumentenland Nederland wil zuinig zijn op z’n erfgoed. Vervlogen tijden leven immers voort in prachtige voorbeelden van historische bouwkunst, die het waard zijn gekoesterd te worden.

Vrijwel ongeacht bouwperiode of bestemming is hout vaak een essentieel onderdeel van monumentale restauratieobjecten. Denk aan kap- en dakconstructies, kozijnen, deuren, lambriseringen, gevelbekleding en fundering. Restaureren met respect voor oorspronkelijkheid betekent dan ook met kennis en kunde ‘opereren’. Kennis van constructies en bouwfysica, van houtgedrag en duurzame oplossingen zijn daarbij onmisbaar.

SHR onderzoekt situaties en adviseert eigenaren en bouwbedrijven. Deed dat al door heel Nederland en tientallen keren opnieuw, omdat ieder restauratie-object weer anders is. Van het Paleis op de Dam tot een 17e eeuwse koepelkerk: op de deskundige expertise van SHR wordt gerekend. En gebouwd.

SHR begeleidt praktijkgericht bij:

  • reststerkteklassebepaling van houtconstructie in functie;
  • restauratieplannen;
  • voldoen aan rekenvoorschriften constructeur;
  • behoud van oorspronkelijkheid;
  • aantasting door schimmels en/of insecten;
  • het bestrijden hiervan en conserveren van aantastingen;
  • maatregelen om de sterkte te waarborgen en degradatie te stoppen;
  • onderhoud en verduurzaming.