STIP heeft haar regeling opnieuw ter goedkeuring aangeboden bij de TPAC-commissie.

De ruim 85 betrokken STIP-certificaathouders vernamen begin dit jaar het besluit van het College van Beroep van de Stichting Milieukeur. Dit bepaalde dat de TPAC-commissie (van SMK) niet tot goedkeuring van het bedrijfskeurmerk STIP had mogen besluiten.

Het college deed deze uitspraak in een beroepsprocedure die door meerdere partijen was aangespannen. STIP heeft pas via de uitkomst van de beroepszaak kennis genomen van de kritieken.

SHR in Wageningen, de initiatiefnemer van STIP, beraadde zich daarop overde te nemen stappen. De brede steun en input vanuit brancheorganisaties en certificaathouders  hebben ertoe geleiddat de regeling is aangepast en opnieuw is aangeboden.

Inmiddels geniet STIP de steun van meerdere organisaties in de houtsector. Dat geldt bijvoorbeeld voor de CBM, de branchevereniging voor de interieurbouw en meubelindustrie. Support is er ook van Centrum Hout, die de belangen vertegenwoordigt van de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) en de Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), SGT/HOUT100%, een vrijwillig samenwerkingsverband van bijna tachtig houtbewerkende- en timmerbedrijven en de Nederlandse Emballage- en Palletindustrievereniging (EPV).

Naar aanleiding van de eerder genoemde kritieken en de uitspraak zijn er na consultatie met de certificaathouders, STIP supporters en eerder genoemde branche partijen, enkele aanpassingen in de regeling gedaan, zoals bijvoorbeeld;

STIP-bedrijvenmogen als uitgangspunt alléén gecertificeerd materiaal inkopen. Dit uitgangspunt is nu verder uitgewerkt in eisen rond de materiaalbalans, voorraadadministratie en inkoop. 

Daarnaast heeft STIP altijd helder verantwoord welk hout is toegelaten door een duidelijke definitie in de regeling. STIP staat de instroom van gecertificeerd hout van bekende keurmerken met “mix” en bijvoorbeeld “70%” claims toe. De afnemer kan dit in de regeling lezen.

Inhoudelijk is de meerwaarde van het bedrijfskeurmerk STIP niet veranderd maar STIP draagt nu in de regeling en op de website duidelijker uit welk hout wordt toegelaten.

De STIP-organisatie heeft er, gezien de aanpassingen, vertrouwen in datde TPAC-commissie wederom zal besluiten dat STIP voldoet aan de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid.

Mocht u op of aanmerkingen hebben op de inhoud van de regeling dan vernemen wij dat graag via het contactformulier.


21-02-2019

Terug naar overzicht