Softrot

Softrot, ook wel zachte rot genoemd, is een schimmelaantasting van waterver­zadigd hout dat in aanraking komt met zuurstof. Softrot schimmels hebben maar weinig zuurstof nodig en geven in droge toestand eenzelfde aantastingsbeeld als bij bruinrot: softrot richt zich op de cellulose in het hout. Softrot treedt op in waterverzadigd hout, bijvoorbeeld wanneer stammen (na een grote storm) langdurig onder beregening worden opgeslagen. Ook in heipaalkoppen die droog komen te staan, bijvoorbeeld door het verlagen van de grondwaterstand, zijn gevoelig voor softrot.

Softrot herkennen

Softrot laat zich herkennen door spiraalvormige patronen in de houtmicrostructuur. In de celwand van het hout  ontstaan microscopisch kleine holtes, ook wel carverne genoemd. In een verder gevorderd stadium wordt hout dat door softrot is aangetast slijmerig en als het ware modderig; in Duitsland staat softrot dan ook bekend als Moderfäule (= modder rot). Softrot veroorzakende schimmelsoorten zijn onder andere van de geslachten ChaetomiumCeratocystis en Kretzschmaria .

Gedroogd, door softrot aangetast hout is bruin verkleu­rd en vol scheuren – ook haaks op de vezelrichting en lijkt hiermee op het uiterlijk van door bruinrot aangetast hout.

Softrot en heipalen

Softrot ontwikkelt zich circa 10x sneller dan bacteriële aantastingen. Om een idee te geven: softrot kan wel een aantastingssnelheid hebben van 10 mm per jaar en na 10 jaar is van een aangetaste houten heipaal met een diameter van 25 centimeter nog maar 5 centimeter over. Als hierboven gezegd ontstaat softrot alleen bij aanraking met lucht en in het geval van heipalen kan dat uitsluitend voorkomen bij droogstand. Wordt een houten heipaal niet meer met zijn kop door bodem omgeven, dan leidt een verlaging van het grondwaterpeil al snel tot luchttoevoer en een softrot proces. Softrot schimmels komen altijd en overal in de bodem voor – daardoor leidt droogstand altijd tot schimmelactiviteit.

SHR verricht onderzoek naar en verzorgt inspecties van aantasting door softrot. SHR test, adviseert en deelt kennis met de bouw en met andere professionele houtverwerkende partijen. Softrot inspectie? Neem contact op met SHR.