Spinthoutkever

Parketvloeren, meubilair, triplex, multiplex, gezaagd hout: er is maar weinig materiaal veilig voor de spinthoutkever. De spinthoutkever wordt ook wel parketkever genoemd. Spinthoutkevers zijn actief in het spinthout van loofhout met grote vaten, waaronder eiken, essen, noten, abachi en limba. Hoe droger het hout, des te meer het door de spinthoutkever op prijs wordt gesteld; deze kever is het meest actief bij een houtvochtpercentage van zo’n 15% (7-32%). De spinthoutkever richt op termijn enorme schade aan. Tijdige ontdekking en bestrijding is daarom noodzakelijk; helaas wordt de spinthoutkever vaak pas ontdekt als aan het houtoppervlakte gaatjes (uitvlieggaatjes) zichtbaar worden. 

Spinthoutkever tijdig ontdekken 

SHR, Stichting Hout Research, is het inspectie-, onderzoeks- en kenniscentrum van de Nederlandse houtbranche. SHR test, adviseert en deelt kennis met de bouw; al meer dan 20 jaar. In eigen laboratorium, in Wageningen, doet SHR uitgebreid onderzoek naar de aantasting van hout door onder andere schimmels en insecten, waaronder de spinthoutkever. Preventie, herkenning en bestrijding staan daarbij centraal. Heeft u een vermoeden van spinthoutkever? Wilt u zeker weten dat een partij hout of houthoudende producten vrij is van de spinthoutkever? SHR voert inspectie uit op locatie, rapporteert en verstrekt zo nodig een bestrijdingsadvies op maat. SHR werkt in opdracht van vastgoedpartijen (corporaties, bedrijven, VvE’s, overheden, waterschappen), de meubel- en interieurbranche en de scheepsinterieurbouw. Spinthoutkever herkennen? Aantasting van hout en houtproducten door de spinthoutkever voorkómen? Neem contact op met SHR.