Locatieonderzoek: meten is weten

In opdracht van onder andere overheden, waterschappen, bedrijven en vastgoedeigenaren verrichten specialisten van SHR locatieonderzoeken. Onderwerp van onderzoek: materiaal- en constructiecondities van omstandigheden met houtcomponenten. Bijvoorbeeld locatieonderzoek met betrekking tot heipalen en funderingen, waterwerken als sluizen en oeverbeschoeiingen, kapconstructies, (kerk)torens, wielerbanen, monumentale gebouwen en bruggen.

Op basis van onze kennis en ervaring leidt een locatieonderzoek door SHR tot helderheid inzake:

  • staat van onderhoud;
  • eventuele aantasting en oorzaken;
  • vervangings- of herstelnoodzakelijkheid;
  • te volgen methodiek en preventiemaatregelen.

Objectief en vertrouwd

Locatieonderzoek door SHR betekent een objectieve inventarisatie van omstandigheden, mogelijkheden en onmogelijkheden. Het draagt bij aan een juiste besluitvorming omtrent herstel of vervanging, materiaalkeuze en -toepassing, duurzaamheid en kostenbesparing. SHR is al meer dan 20 jaar de vertrouwde locatie-onderzoeker op het gebied van houthoudende materialen en constructies. Meer weten? Oriënterend gesprek?  Neem contact met ons op.

Projecten locatie-onderzoek

  • Termijn/Splinteren van hout in Wielerbaan Omnisport
  • Abet, kromtrekken kastdeurtjes verschil RV binnen en buiten kastje
  • Van Wijnen Heerhugowaard, inspectie epoxy herstel Haarlem
  • Remmers/onderzoek barstvorming raamdorpelsponning niet geschilderd bij rubber sponning vocht en blazen
Terug naar overzicht