Renovatie

Voor het beschikbaar houden van voldoende kwalitatieve woningen die voldoen aan de woonwensen van vandaag, is een renovatie van de omvangrijke bestaande voorraad in Nederland noodzakelijk. Jarenlang is weinig nieuw gebouwd, terwijl een hoog oplopende vraag in de komende jaren is te voorzien. Het ‘opplussen’ van bestaande woningen, groot onderhoud, hoogniveau renovatie, uitbreiding door middel van optoppen en tegelijk energetisch in de 21e eeuw terecht komen, vormt een grote uitdaging.

Renovatie thema
Renovatie thema

Hout en bouwelementen met houtcomponenten, biobased materialen en innovatieve isolatieproducten gaan daarbij een doorslaggevende rol spelen. Met hout en houthoudende bouwelementen is alles mogelijk en zijn bestaande woningen veelal uit te breiden zonder dat constructieve wijzigingen nodig zijn. Optoppen, uitbreiden, andere indelingen of een volledig nieuwe gevel voor de bestaande plaatsen? Het kan. Mits de juiste materialen op de juiste manier worden toegepast.

Het vervangen van gevelelementen speelt vaak een cruciale rol. Steeds meer vastgoedeigenaren en -beheerders vervangen bestaande kunststof en aluminium kozijnen door duurzame, houten exemplaren. Die, onder andere door nieuwe lijm-, kit- en verftechnieken en slimme detailleringen over alle eigenschappen beschikken die duurzaam en onderhoudsvriendelijk renoveren ten goede komen.

SHR test renovatieproducten, adviseert en deelt kennis met de bouw.

Meer weten? Oriënterend gesprek? Neem contact met ons op.

Terug naar overzicht