Restauratie

Monumentenland Nederland wil zuinig zijn op z’n erfgoed. Vervlogen tijden leven immers voort in prachtige voorbeelden van historische bouwkunst, die het waard zijn gekoesterd te worden.

Vrijwel ongeacht bouwperiode of bestemming is hout vaak een essentieel onderdeel van monumentale restauratieobjecten. Kap- en dakconstructies, kozijnen, deuren, lambrizeringen, gevelbekleding, fundering, sculptures... door de eeuwen heen kozen bouwmeesters voor hout als het belangrijkste bouwproduct om hun creaties gestalte te geven.

Restaureren met respect voor oorspronkelijkheid betekent dan ook met kennis en kunde ‘opereren’. Kennis van constructies en bouwfysica, van houtgedrag en duurzame oplossingen zijn daarbij onmisbaar. Bij ‘gewone’ restauraties en bij de herbestemming van panden in het bijzonder.

Vaak hebben eenvoudige ingrepen een extremer effect op het monument dan wordt gedacht, soms zijn verrassende oplossingen mogelijk wanneer restaureren juist complex lijkt.

SHR onderzoekt situaties en adviseert eigenaren en bouwbedrijven. Deed dat al door heel Nederland en tientallen keren opnieuw, omdat ieder restauratie-object weer anders is. Van het Paleis op de Dam tot een 17e eeuwse koepelkerk: op de deskundige expertise van SHR wordt gerekend. En gebouwd! Heeft u projectmatige restauratie-ambities? Begin goed bij SHR. Wij adviseren en begeleiden, inspecteren en controleren. Met monumentale prestaties als resultaat.

Meer weten? Oriënterend gesprek? Neem contact met ons op.

Terug naar overzicht