WBDBO

WBDBO is de afkorting voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag, een onderdeel van het Bouwbesluit. De WBDBO is een theoretische waarde die aan een bouwwerk wordt toegekend. Een brandcompartiment in een bouwwerk functio­neert pas daadwerkelijk als brandcompartiment wanneer aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment is voldaan. Brandoverslag staat in dit verband voor de uitbreiding van brand via de buiten­lucht. Met branddoorslag wordt bedoeld de branduitbreiding door een construc­tieonderdeel heen. De WBDBO wordt weergegeven in minuten; het Bouwbesluit schrijft verplichte waarden voor die van toepassing zijn voor verschillende situaties.

WBDBO en materiaalkeuze

Bij het samenstellen van een ontwerp en bestek voor een bouwproject is de materiaalkeuze en materiaaltoepassing essentieel om aan de in het Bouwbesluit voorgeschreven WBDBO waarden te kunnen voldoen. SHR in Wageningen doet onderzoek naar de eigenschappen van bouwmaterialen op het gebied van branddoorslag en brandoverslag en test bouwmaterialen op deze WBDBO aspecten. Dat geldt met name voor houten en andere biobased materialen, maar ook voor houthoudende producten en plaatmaterialen waarin wel of niet houtelementen zijn verwerkt. SHR draagt bij aan de productontwikkeling maar doet bijvoorbeeld ook locatie inspecties en adviseert inzake WBDBO in de ontwerp- en bestekfase bij (grootschalige) nieuwbouw en renovatie.

SHR in Wage­ningen, het test-, onderzoeks- en adviescentrum voor bouwmaterialen met en zonder houtcomponenten, wordt met regelmaat ingeschakeld als externe deskundige bij vragen rond WBDBO. In de ontwerp/bestekfase, maar soms ook in arbitragezaken of andere geschillen om zo een objectief oordeel te verkrijgen. Vragen over WBDBO en bouwmaterialen? U bent welkom bij SHR.