Zwam en zwambestrijding

Een zwam is het vruchtlichaam van een schimmel. Schimmels nestelen zich in gebouwen, funderingen, vloeren en muren waar sprake is van vochtproblemen. Er zijn bijzonder veel verschillende soorten zwam; sommige soorten zwam verspreiden zich snel en kunnen tot aanzienlijke schade leiden aan (houten) constructies en onderdelen van gebouwen. De zwam herkennen, zwam bestrijden en het wegnemen van de oorzaken van zwam is altijd specialistenwerk.
Aan het bestrijden van zwam gaat een professionele inspectie vooraf. Bij voorkeur door SHR: hét kenniscentrum op het gebied van houten en niet-houten constructies.

Zwam en vochtproblemen

Zwam is altijd het gevolg van overmatige vochtproblemen. Hierbij gaat het dan om bouwfysische of bouwkundige gebreken. Bijvoorbeeld:
- gebrekkige ventilatie of verstopte/geblokkeerde ventilatieopeningen;
- vocht dat doorslaat; bijvoorbeeld wanneer slecht voegwerk bloot staat aan stortbuien of veel regen;
- optrekkend vocht;
- bouwvocht dat nog in het gebouw aanwezig is;
- scheuren en gaten in gevels;
- lekkende daken, goten, leidingen en rioleringen;
- condensvorming;
- een hoge grondwaterstand

Overal waar -overmatig- vocht aanwezig is, ontstaat een voedingsbodem voor zwam.

Advies zwam en zwam bestrijding

Advies nodig over zwam? Zwam in monumenten, overheidsgebouwen, utiliteitsbouw? SHR inspecteert ter plekke, onderzoekt en adviseert. Onafhankelijk, objectief en deskundig. Zwam? Neem contact op met SHR.