Arbitrage

Arbitrage: hout(constructies) en schade? Op verzoek van o.a. arbitragecommisies, VVE’s, verzekeringsmaatschappijen onderzoekt en bewijst SHR.

arbitrage-shr

De combinatie van vakkennis en het gebruik van hout als bouwmateriaal resulteert vaak in sterke, duurzame en esthetisch aantrekkelijke gebouwen. Desondanks kunnen er, net als bij elk ander bouwmateriaal, problemen ontstaan tijdens verschillende fasen van het bouwproces.

Dit kan het gevolg zijn van verkeerde keuzes in het bestek of de uitvoering, onvoorziene wijzigingen tijdens de bouw, veranderingen in de omgeving, functieveranderingen of onderhoudswerkzaamheden, allemaal beïnvloed door menselijk handelen of andere omstandigheden.

Op verzoek van gebouweigenaren, arbitragecommissies, verzekeringsmaatschappijen, rechtbanken en gerechtshoven voert SHR onderzoeken uit naar schades aan of rondom houten en houthoudende bouwcomponenten en constructies. Deze onderzoeken omvatten indien gewenst ook een hersteladvies en bijbehorende kostenraming.

Door de jaren heen heeft SHR herhaaldelijk bewezen dat hun deskundige en objectieve advies bijdraagt aan het vinden van passende oplossingen, zowel binnen als buiten de rechtbank.