In deze 2-daagse cursus krijg je inzicht in de voorwaarden voor een duurzame gevelbekleding, waarbij de risico’s in relatie tot ontwerp, materiaalgebruik, uiterlijk, onderhoud en levensduur kunnen worden ingeschat en beheerst.

 • 25+ jaar ervaring
 • Ervaren experts als docent
 • Incl. inspectie en beoordeling van objecten
Algemeen

De cursus vindt plaats bij SHR, Nieuwe Kanaal 9e te Wageningen. Voor inspecties op locatie wordt vervoer geregeld. Inschrijven kan tot 1 november 2024.

Welke houtkennis doe je op?

 • De verschillen in functies, typen, materiaal, opbouw, afwerking en onderhoud van gevelbekleding
 • De risico’s die de functies ondermijnen
 • De relatie tussen ontwerp en uiterlijk, onderhoud en levensduur
 • Beoordelen van gevelbekleding in de praktijk, gebruikmakend van gangbare beoordelingscriteria en meetapparatuur
 • Kennis van de keten die betrokken is bij de realisatie van gevelbekleding en de verantwoordelijkheden van de verschillende schakels
 • De belangrijkste uitgangspunten voor duurzame houttoepassingen
 • De eerste signalen die van belang zijn bij het onderhoudsplan
 • De visuele en faalrisico’s voor specifieke houtkeuzes
 • De praktisch haalbare mogelijkheden voor het bouwen met hout

Waarom deze houtcursus?

Hout is een mooi materiaal om een pand een strakke, warme en natuurlijke uitstraling te geven. Er bestaan diverse soorten houten gevelbekleding. Maar het materiaal, de opbouw, de afwerking en het onderhoud brengt wel specifieke kennis en kunde met zich mee.

Met de 2-daagse cursus ‘Duurzame gevelbekleding van hout realiseren’ (bestaande uit een inhoudelijk en praktisch deel) vermijd je de kans op schades aan deze meest duurzame gevelbekleding.

Duurzame gevelbekleding

In het inhoudelijke deel komen de volgende onderwerpen aan bod, steeds ook in relatie tot bestaande richtlijnen: 

 • gevelbekledingen (types, functie, wel of geen afwerking, achterliggende constructie, bevestiging, brandvertraging, houtsoorten, houtachtige materialen, onderhoud, levensduur, circulariteit)
 • houtkwaliteit (oriëntatie, dikte-breedte, houtsoort/houttype specifiek, bewerking, effect op functionaliteit)
 • houtvochtgehalte en houtaantasting (wijze van meten, toepassingsvochtgehalte, krimp/zwelling, effect detaillering, ventilatie, zoninstraling)
 • coatings (typen en hun functie/eigenschappen, kleur en verkleuring, laagdikten, effect snelheid van verwering, combineren systemen, speciale aandacht voor niet filmvormende producten)
 • onderhoud (voorwaarden, cycli, bereikbaarheid)
 • verwachtingen (beoordeling productinformatie, lange termijn gedrag nieuwe materialen gemodificeerd hout, WPC, bamboe)
 • schade-keten (betrokkenen, verantwoordelijken, risico’s)

In het praktische deel worden metingen en inspectiebeoordelingen aan duurzame gevelbekleding gedaan en geëvalueerd.

Voor wie?
Leerresultaten
Programma
Docenten