Wilt u snel, gemakkelijk en betaalbaar uw Explosie-Veiligheids-Document (EVD) laten opstellen? Laat onze deskundige adviseurs u dan helpen met het invullen van uw EVD!

Algemeen

U kunt zich aanmelden via het formulier hieronder of via de mail: evd@shr.nl.

Steeds meer bedrijven weten ons te vinden om hen te helpen bij het opstellen van hun Explosie-Veiligheids-Document (EVD). Met diverse succesvolle edities van de EVD-dag zijn ruim 200 bedrijven in de afgelopen jaren al geholpen met het invullen van hun verplichte EVD.

Wij merken dat deelnemende bedrijven zich nog vaak niet bewust zijn van de risico’s die heersen ten aanzien van explosiegevaar, met name ten aanzien van houtstof. Dit terwijl er toch met regelmaat publicaties in de vakbladen staan dat er ergens een explosie of brand heeft plaatsgevonden. Ook merken we dat bedrijven vaak niet weten hoe ze invulling moeten geven aan de wettelijke verplichting van het opmaken van een EVD. Waarbij we moeten opmerken dat de ATEX-richtlijnen ook niet echt eenvoudig zijn geschreven. Door tijdgebrek of door andere prioriteiten blijft het opstellen van het EVD dan vaak uit.

Er is daarom een “ATEX-Tool” voor de houtbranche ontwikkeld en SHR organiseert meerdere keren per jaar een EVD-dag

De meeste bedrijven beschikken tegenwoordig wel over een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) maar vaak blijft de vraag “Heeft u een Explosie-Veiligheids-Document?” open staan. Na het deelnemen aan de EVD-dag is dat vakje ook weer afgevinkt. En daarbij heeft u dan gelijk uw document gereed voor externe controlerende instanties zoals inspectie SZW en/of verzekeringsmaatschappij.

De EVD-dag begint steeds meer een begrip te worden binnen de branche. Wilt u ook op een gemakkelijke en betaalbare manier aan uw EVD komen? Onze deskundige adviseurs helpen u graag om in één dagdeel samen met u het vereiste EVD op te stellen.

“Ik heb geen explosiegevaar en gevaarlijke stoffen binnen mijn bedrijf hoor!…”

Dat is wat veel houtbewerkers denken wanneer explosiegevaar ter sprake komt. Blijkbaar denken houtbewerkers dan toch eerder aan verf en lak, als het over gevaarlijke stoffen gaat. Maar juist houtstof kan explosiegevaarlijk zijn! Heeft u machinale houtbewerkingsmachines binnen het bedrijf staan en ligt er bij u wel eens houtstof op de vloer…? Vast wel!

Als het gaat om veiligheid denken bedrijven vaak dat ze alles wel aardig voor elkaar hebben en dat het allemaal wel goed geregeld is. Dat lijkt vaak ook zo, maar in de praktijk blijkt dat bedrijven zich toch nog niet altijd voldoende bewust zijn van alle mogelijke gevaren en risico’s binnen het bedrijf.

Een goed Arbobeleid draagt bij aan een beter en veilig werkklimaat

Om een goed Arbobeleid te kunnen realiseren is het belangrijk dat een werkgever inzicht heeft in de risico’s die zich in het bedrijf of instelling voordoen. Om inzicht te krijgen in risico’s en ongevallen te voorkomen moet elk bedrijf met personeel daarom een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) opstellen.

Personeel in de houtbranche wordt blootgesteld aan diverse gevaren. Denk hierbij aan geluid, machine-onveiligheid, fysieke belasting en houtstof. Maar vooral ook het gevaar van stofexplosies kan aanwezig zijn, doordat er binnen een bedrijf wellicht onvoldoende wordt schoongemaakt of doordat de aanwezige installaties onbewust onveilig zijn en dus in principe niet aan de wettelijke eisen voldoen.

“Dat overkomt ons toch niet?!”

Explosies kunnen vergaande gevolgen hebben voor personeel en bedrijf. U gaat er waarschijnlijk vanuit dat dit uw bedrijf toch niet zal overkomen. Maar er zijn helaas genoeg voorbeelden van bedrijven die daar net zo over dachten…

Dus wat doet u? Blijft u afwachten totdat het mogelijk toch een keertje fout gaat met alle gevolgen van dien? 
Of neemt u nu maatregelen om eventuele explosiegevaren binnen het bedrijf in kaart te brengen, zodat u de risico’s zoveel als mogelijk kunt beperken? Met een EVD en het daaruit volgend Plan van Aanpak (PvA) kunt u aantonen dat u en uw medewerkers op een bewuste manier omgaan met het risico van explosiegevaar!

Het EVD is wettelijk verplicht

Elk bedrijf in de houtbranche dat personeel in dienst heeft (of heeft ingehuurd) dient te voldoen aan de Arbowet. De Arbowet verplicht een werkgever binnen de houtbranche om een EVD op te stellen wanneer er hout wordt bewerkt.

Met een EVD brengt u eventuele explosiegevaren in kaart en geeft u aan waar er binnen het bedrijf risico’s aanwezig zijn. Maar ook welke technische en/of organisatorische maatregelen u hebt genomen om deze risico’s op te heffen of te reduceren tot acceptabele restrisico’s. Bovendien kunnen ongelukken en eventuele discussies met de inspectie SZW (vroegere Arbeidsinspectie) en/of verzekeringsmaatschappijen worden voorkómen. Net als mogelijke torenhoge kosten in de nabije toekomst…Met een EVD levert u een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van uw medewerkers, uzelf en die van de onderneming.

Inspectie SZW en verzekeringsmaatschappijen controleren houtverwerkers, heeft u dus alles goed geregeld wanneer de Inspectie SZW en/of verzekeringsmaatschappij jouw bedrijf komt controleren op explosieveiligheid?

Het brand- en explosiegevaar dat houtstof met zich meebrengt wordt nog steeds onderschat. Dat zeggen verzekeraars, Inspectie SZW en de sociale partners in de houtbranche. Hoogste tijd dat de houtverwerkende sector er nu serieus werk van maakt, waarschuwen deskundigen. Bijna iedereen weet dat als houtstof niet goed wordt afgezogen en opgeruimd, brand- en explosiegevaar optreedt. Men beseft dat er gevaar is én dat de consequenties rampzalig kunnen zijn. Maar veel ondernemers denken dat maatregelen duur en ingewikkeld zijn. Dat is vaak niet het geval. Met deskundige begeleiding is brand- en explosiepreventie in relatie tot houtstof goed te realiseren. Een houtverwerkend bedrijf dat, gezien de houtstofproductie, een EVD dient te bezitten maar dat niet heeft, schiet tekort in zijn veiligheidsmanagement. Dat kan consequenties hebben bij evt. schades. Bij inspectie SWZ loopt momenteel een programma ‘Gevaarlijke Stoffen’. In dat inspectieprogramma is er speciale aandacht voor brand- en explosiegevaar bij bedrijven en dus ook bij houtverwerkende bedrijven. Het niet in bezit zijn van een adequaat EVD en bijbehorend Plan van Aanpak wordt beschouwd als een overtreding en kan tijdens een inspectie nare gevolgen voor u hebben.

U heeft weinig tijd maar wil wel graag in het bezit komen van een EVD

Het opstellen van zo’n EVD kost aardig wat tijd en wij begrijpen dat niet iedereen thuis is in deze (soms ingewikkelde) materie of dat bedrijven simpelweg door tijdgebrek geen mogelijkheid zien om zelf dit vereiste EVD op te stellen.

Grijp daarom nu deze kans en laat uw EVD opstellen door één van onze deskundige adviseurs. Bespaar uzelf veel tijd en hoge kosten en kom in 2022 naar de eerstvolgende EVD-dag bij SHR in Wageningen. Zo komt u snel, gemakkelijk en op een betaalbare manier aan het vereiste EVD!

Programma
Docenten