In deze 2-daagse cursus bieden we een brede onderbouwing waarom hout duurzaam is en waarom het een duurzaam bouwmateriaal kan zijn. De cursusdagen beginnen met een professionele inleiding op de klimaatproblematiek door de Wageningse meteoroloog Reinier van den Berg.

  • Gegeven door ervaren experts
  • Klassikaal les: samenwerken met medecursisten
  • 25+ jaar ervaring
Algemeen

De cursus vindt plaats bij SHR, Nieuwe Kanaal 9e te Wageningen. Inschrijven voor de cursus kan tot 1 december 2024.

Welke houtkennis doe je op?

  • De verschillende aspecten die de milieu-impact bepalen
  • Wijze waarop de milieu-impact bepaald wordt en en de waarde en zwakheden van de berekening
  • De relevantie van de milieu-impact voor bouwmaterialen
  • De begrippen die gebruikt worden bij milieu-impact berekeningen
  • De milieu-impact van hout, ook in relatie tot andere bouwmaterialen
  • Doorzien van misleidende milieu PR
  • De wijze om zelf de bijdrage van houtgebruik aan een betere wereld naar voren kunt brengen

Waarom deze houtcursus?

Termen als circulariteit, hergebruik en groen worden vaak onterecht als milieuargument gebruikt om reguliere niet duurzame bouwmaterialen zoals beton, staal en kunststof aan te prijzen. Terwijl bouwen met hout daar veel beter op scoort.

Hout is duurzaam

Met de cursus ‘Waarom hout het meest duurzame bouwmateriaal is’ duiden we wat milieubelasting is, hoe de milieubelasting van bouwmaterialen wordt bepaald, hoe objectief de methodes zijn die hierbij gehanteerd worden. We leggen uit hoe de milieubelasting van bouwmaterialen is verankerd in nationale (bouwbesluit) en internationale wetgeving. De wijze van de berekeningen van de milieubelasting wordt uitgelegd en de onzekerheden ervan worden besproken. Ook wordt de huidige toepassing van de milieuberekeningen (MKI, MPG, aandeel Biobased hernieuwbaarheid circulair recyclen hergebruik) besproken bij aanbesteding, en tevens de subsidies en voorwaarden die hierbij van toepassing zijn.

Biobased bouwen

Uitgelegd wordt waarom hout als biobased bouwmateriaal beter presteert dan de reguliere bouwmaterialen, en waarom een aantal zaken wat betreft hout ter discussie worden gesteld. Om duidelijkheid te geven en om de houtsector met één mond te laten praten, wordt een stellingenoverzicht gegeven met waarheden over hout en milieu.

Houtketen

Deze wordt geheel doorgelopen en uitgelegd. Zoals het thema over de duurzame houtproductie, daarin worden de tropen apart behandeld en wordt er onderscheidt gemaakt tussen plantage en natuurbos. Een belangrijk onderdeel hierbij is de beschikbaarheid van hout als regulier bouwmateriaal, ook op de lange termijn. Dit alles in het kader van de “stoppen met kappen”-discussie. Omdat hergebruik van een hernieuwbaar materiaal (in tegenstelling tot hergebruik van niet-hernieuwbare materialen) niet essentieel is, wordt ingegaan op de potentiële milieu-impact ervan en wordt uitgelegd wat er voor nodig is om hergebruikt hout verantwoordelijk toe te passen. Zowel wat betreft levensduur van een product als economisch.

Het brede beeld over de positie van hout als milieuvriendelijk bouwmateriaal geeft deelnemers de mogelijkheid om de voordelen en de voorwaarden om (circulair) met hout te bouwen goed uit te dragen, voor het verwerven van eigen projecten of het bepalen van milieuvriendelijk bouwbeleid.

Voor wie?
Leerresultaten
Programma
Docenten