In deze 2-daagse cursus worden de mogelijkheden van houtgebruik in grond- en watertoepassingen (GWW) besproken. Bij hout in de GWW kan je denken aan paalhout (tuinhout, afrastering), bruggen, buitenmeubilair, oeverbeschoeingen/damwanden en funderingsconstructies. 

  • Door ervaren experts
  • Klassikaal les: samenwerken met mede-cursisten
  • Naast theorie ook praktijkopdrachten
Algemeen

De cursus vindt plaats bij SHR, Nieuwe Kanaal 9e te Wageningen. Data nog niet bekend.

Welke houtkennis doe je op?

  • De verschillende toepassingsmogelijkheden van hout in de grond
  • De houtaspecten die invloed hebben op een goed en duurzaam gebruik
  • De verschillende technieken om hout te veredelen
  • De houtsoorten die gebruikelijk zijn in deze toepassing
  • De voorwaarden waaronder houtberekeningen worden gemaakt
  • De verschillende vormen van houtaantasting en weten wanneer deze optreden
  • De verschillende technieken om de staat van het hout te beoordelen en te monitoren

Waarom deze houtcursus?

Bij het toepassen van hout in de GWW kan vochtophoping vaak niet worden voorkomen. Hoe ga je daarbij om met schimmel- en bacterie-aantasting? Met de cursus ‘Uitgangspunten voor goed toepassen van hout in de GWW’ leer je op welke wijze hout in de GWW moet worden toegepast, om zo efficiënt mogelijk zijn natuurlijke weerstand tegen schimmel- en bacteriënaantasting te kunnen inzetten.

Consequenties en mogelijkheden

We behandelen de mogelijkheden van de verschillende houtsoorten, al dan niet veredeld of engineered. Verder worden de consequenties van de keuzes (zoals ontwerp, houtsoort/kwaliteit/verdeling, aanpassen omgeving, onderhoud) op de levensduur van de constructies per toepassingsgebied getoond, en aangegeven waarom iets decennialang meegaat of slechts enkele jaren.

Archeologie

Deze cursus over hout in de GWW is ook voor funderingstechnici en archeologen interessant, omdat de relatie ook processen behandelt die steeds meer optreden als gevolg van verdroging door klimaatverandering. Hierdoor komen houten onderdelen boven het grondwater uit en is het belangrijk om de snelheid van aantasting en de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt te kunnen duiden. De meest recente en nieuwe inzichten over aantasting en bescherming van archeologische houten (scheeps-) restanten en paalfunderingen, worden besproken.

Voor wie?
Leerresultaten
Programma
Docenten