Nieuws

Lees hier al het nieuws omtrent de organisatie SHR, zowel actueel als artikelen uit het archief.

F3O richtlijn “Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen”
12 januari 2011
Nieuws

F3O richtlijn “Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen”

Onder voorzitterschap van SHR is de 1ste F3O-richtlijn opgesteld voor het objectief beoordelen van de staat van houten paalfunderingen onder panden. Voor het correct toepassen van de richtlijn wordt op 19 en 26 mei 2011 een cursus gegeven.

Lees meer
F3O richtlijn “Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen”
12 januari 2011
Nieuws

F3O richtlijn “Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen”

Onder voorzitterschap van SHR is de 1ste F3O-richtlijn opgesteld voor het objectief beoordelen van de staat van houten paalfunderingen onder panden. Voor het correct toepassen van de richtlijn wordt op 19 en 26 mei 2011 een cursus gegeven.

Heipaalonderzoek over verloop aantasting over paallengte in 2011 voortgezet
12 januari 2011
Nieuws

Heipaalonderzoek over verloop aantasting over paallengte in 2011 voortgezet

Sinds 2008 voert SHR onderzoek uit om het inzicht in het verloop van aantasting over de paallengte verder te onderbouwen In 2011 zal de service om gratis in aanvulling op de paalkop, houtonderzoek aan de paalpunt worden doorgezet.

Kennisuitwisseling hout in cultuurerfgoed nu ook op Europees niveau
12 januari 2011
Nieuws

Kennisuitwisseling hout in cultuurerfgoed nu ook op Europees niveau

Binnen de Cost Action IE 0601 komen Europese wetenschappers bijeen om kennis uit te wisselen. Op www.woodculther.com zijn de resultaten hiervan te zien.

Restauratiebeurs 2011
12 januari 2011
Nieuws

Restauratiebeurs 2011

Op 14 – 16 april 2011 vindt in de Brabanthallen in Den Bosch de tweejaarlijkse Restauratiebeurs plaats. Ook dit jaar staat SHR weer met een stand op het kennisplein en ook dit jaar organiseert SHR weer een houtsymposium.

6de Nationale Houten Heipalendag 2011
15 december 2010
Nieuws

6de Nationale Houten Heipalendag 2011

SHR is medeorganisator en spreker op de 6de Nationale Houten Heipalendag op 18 januari 2011. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.

SHR vraagbaak op het gebied van hout.
27 september 2008
Nieuws

SHR vraagbaak op het gebied van hout.

SHR vraagbaak op het gebied van hout. Bouw en aanbesteding, nr. 12, september 2008

SHR start met Houtsoortenloket
12 mei 2003
Nieuws

SHR start met Houtsoortenloket

SHR ondersteunt bij de uitvoering van de EU-Houtverordening die 3 maart jl. van kracht is geworden.