12 januari 2011
Nieuws

Heipaalonderzoek over verloop aantasting over paallengte in 2011 voortgezet

Sinds 2008 voert SHR onderzoek uit om het inzicht in het verloop van aantasting over de paallengte verder te onderbouwen In 2011 zal de service om gratis in aanvulling op de paalkop, houtonderzoek aan de paalpunt worden doorgezet.

In 2010 is de aantasting van diverse palen onderzocht waarvan de analyse in 2011 zal plaats vinden. Hiermee verkrijgen we weer extra informatie over dit proces, waarmee we tot een betere onderbouwing van de invloed van de verschillende factoren die de aantasting veroorzaken en ook over de factoren die de snelheid van aantasting beïnvloeden. Evenals in voorgaande jaren zal SHR in 2011 bij inspecties waarbij getrokken palen vrijkomen, in aanvulling op de analyse van monsters uit de paalkop, ook analyses uitvoeren aan de paalpunt. Voor dit aanvullende onderzoek worden geen kosten in rekening gebracht.