15 december 2010
Nieuws

6de Nationale Houten Heipalendag 2011

SHR is medeorganisator en spreker op de 6de Nationale Houten Heipalendag op 18 januari 2011. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Op deze dag wordt de eerste F3O richtlijn ‘Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen’ gepresenteerd. De richtlijncommissie onder leiding van SHR en met veel specifieke expertise, is erin geslaagd om een document te maken met daarin een objectieve en navolgbare methode om de staat van een houten paalfundering in kaart te brengen zodat onnodig funderingsherstel of sloop van panden kan worden voorkomen. Dit is niet alleen van belang voor monumenten maar ook voor de vele vooroorlogse huizen, kademuren en brughoofden. Verderop in dit bericht treft u het  programma aan.

Alle inhoudelijk betrokkenen en andere geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse bijeenkomst over Nederlandse houten heipalen. De dag is gratis en bedoeld om kennis op te doen en te delen maar ook om samen op te trekken, om oplossingen te vinden voor de nog altijd weinig onderkende problematiek.

Om zoveel mogelijk aan kennisuitwisseling te doen is er net als verleden jaar gekozen voor een programma waar langere en kortere presentaties elkaar afwisselen, waarbij  er voldoende ruimte zal zijn voor discussie.

De gastheer is dit jaar IFCO Funderingscontrole. De bijeenkomst wordt gehouden in de Stoomhal, Pakhuisplein 44 te Wormer (zie www.destoomhal.nl) voor een route beschrijving), en duurt van 13:00 tot 18:00 uur. De Stoomhal is een oud rijksmonument op een zeer mooie plek aan de Zaan. Een uitermate geschikte locatie voor deze bijzondere middag.

Het programma is als volgt:

13:00 uur: Ontvangst
13:25 uur: Welkom en het eerste F3O jaar (Peter den Nijs, voorzitter F3O)
13:35 uur: Introductie door IFCO Funderingscontrole. (Martijn van Delft, IFCO)
13:40 uur: Bepalen van de lengte van houten palen in situ. (Andrew Devlin, Baars-Cirpo,)
15:55 uur: De Specht, anderhalf jaar wereldwijd op de markt! (Angela van Rietschoten, Profound)
14:00 uur: Juridische aspecten bij funderingsschades (Sacha de Wit)
14:15 uur: EUROCODE 5, Houtconstructies (André Jorissen, TUE/SHR)
14:20 uur Palen matras in Capelle aan den IJssel (Rasenberg Wegenbouw)
14:35 uur: Pauze
14:50 uur: De EUROCODE komt eraan! Wat zijn de effecten op de berekeningen van paalfunderingen (Peter Nelemans, Fugro)
15.05 uur: Beoordeling panden op houten palen langs de Noord-Zuidlijn in Amsterdam (Frank Kaalberg, Witteveen&Bos)
15.20 uur: Onderwater inslaghamer SubWooT (Jeroen Baars, (Baars-Cipro)
15:25 uur: Uw fundering moet hersteld worden, wat nu? (André Opstal, DGWR)
15:40 uur: Risicoanalyse houten paalfunderingen in Zaanstad (Harro Temmink en Hans Grotenbreg)
15:55 uur: Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen, introductie 1ste F3O richtlijn (René Klaassen namens F3O)
16:20 uur: Gelegenheid voor netwerken, discussies, overleg, napraten, kennisuitwisseling onder het genot van een drankje en een hapje

Gezien het programma kan het een zeer interessante middag worden. Indien u wilt komen, dan moet u zich snel opgeven want we kunnen maximaal 150 mensen ontvangen. U kunt zich aanmelden bij de secretaris van F3O: peter.nelemans@f3o.nl.