12 januari 2011
Nieuws

Houtopleiding start in september 2011 bij SHR

Met de stijgende interesse in het gebruik van hernieuwbare en duurzaam geproduceerde grondstoffen, CO2 neutraal – energievriendelijk –  onderhoudsvriendelijk bouwen is er ook gedegen kennis nodig bij het toepassen van hout. De houtopleiding van SHR speelt hierop in. De eerste 20 aanmeldingen voor de basismodules krijgen 50% korting.

Hout dat in een grote verscheidenheid op de markt wordt aangeboden, als massief hout, samengesteld, gemodificeerd, verduurzaamd, hout composieten en houtachtige materialen, zoals bamboe. Onder druk van beleidmakers en met goede voornemens stijgt de variatie in voorgeschreven houtachtige materialen. SHR ziet dat kennis noodzakelijk is om tot een duurzame toepassing te komen. We starten dit jaar de basismodule van onze houtopleiding. Tijdens deze module wordt u een overzicht aangeboden over de mogelijkheden om met hout te bouwen en de impact op het milieu.

Omdat deze basismodule inzicht geeft in de mogelijkheden en onmogelijkheden om duurzaam met hout en houtachtige materialen te bouwen binnen de kaders van de bouw- en milieuregelgeving, is deze basismodule geschikt voor beleidmakers, ontwerpers/architecten en producenten.

Mensen die de basisopleiding hebben gevolgd zijn in staat om de vervolgmodules, die dieper op bepaalde onderwerpen ingaan, te volgen. De vervolgmodules worden vanaf het najaar 2011 gegeven.

Programma basismodule

  1. Houttoepassingen, ervaring en regelgeving (16 – 17 september 2011)
  2. Het brede spectrum waarin hout wordt ingezet van olie uit hout tot samengestelde houtconstructies worden behandeld. Waar komt het hout vandaan, waar moet het aan voldoen en wat zijn de ervaringen met de producten.
  3. Productiestromen (30 september 2011)
  4. De verschillende houtproductiegebieden worden behandeld in relatie tot handelsstromen, eisen, houtkwaliteiten en impact op het milieu.
  5. Hout als duurzame grondstof (1 oktober 2011)
  6. De voorwaarde waaronder hout als een duurzame grondstof kan worden gezien worden behandeld in relatie tot bosbouw en toepassing.
  7. Opbouw en eigenschappen van hout in relatie tot de toepassing (14 oktober 2011)
  8. De eigenschapen van hout worden behandeld en vergeleken met die van andere materialen. De variatie in eigenschappen worden behandeld in relatie tot houtstructuur en houtsoort.
  9. Bewerking, applicaties en nieuwe ontwikkelingen (15 oktober 2011)
  10. Verschillende vormen van houtbewerking worden behandeld in relatie tot houtkwaliteit. Bestaande en innovatieve kwaliteitsverbeteringen van hout worden uitgelegd in relatie tot het effect op de toepassing en het milieu (coaten, optimaliseren, verduurzamen, modificeren). Verder worden toekomstig te verwachten technieken binnen de houtindustrie besproken.

Kosten bedragen € 3000,-.

De basiscursus zal, bij voldoende belangstelling, vanaf 2012 jaarlijks steeds in maart – april en september – oktober gegeven kunnen worden.

U kunt zich meteen opgeven via het opgaveformulier.