12 januari 2011
Nieuws

F3O richtlijn “Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen”

Onder voorzitterschap van SHR is de 1ste F3O-richtlijn opgesteld voor het objectief beoordelen van de staat van houten paalfunderingen onder panden. Voor het correct toepassen van de richtlijn wordt op 19 en 26 mei 2011 een cursus gegeven.

Richtlijn

In deze richtlijn is een update van het protocol voor het uitvoeren van funderingsinspecties opgenomen en verder is aangegeven hoe inspectiegegevens objectief kunnen worden verzameld en moeten worden geïnterpreteerd. Goed en reproduceerbaar funderingsonderzoek uitvoeren is mogelijk als iedereen van deze richtlijn gebruik gaat maken. Vanaf 18-01-2011 is deze richtlijn via http://www.f3o.nl/ beschikbaar.

Cursus

De richtlijn voor het beoordelen van een houten paalfundering onder panden alleen is nog geen garantie voor goed uitgevoerd funderingsonderzoek. Het is ook van belang dat de onderzoeker geschoold en geoefend is in het doen van dit soort onderzoek. F3O biedt een tweedaagse cursus aan waarin alle aspecten van de richtlijn worden behandeld. De achtergronden, de wijze van uitvoering en interpretaties worden per onderdeel uitgelegd. SHR neemt het houtdeel van deze cursus voor haar rekening. Andere aspecten binnen de cursus zijn, grondwater, bodem, herkennen van schade aan de gevel en in de put.

De kosten voor de cursus bedragen € 950,= en er is plaats voor 20 cursisten.

U kunt zich meteen opgeven via het opgaveformulier.