12 januari 2011
Nieuws

Kennisuitwisseling hout in cultuurerfgoed nu ook op Europees niveau

Binnen de Cost Action IE 0601 komen Europese wetenschappers bijeen om kennis uit te wisselen. Op www.woodculther.com zijn de resultaten hiervan te zien. In 2011 wil men een begin maken met de ontwikkeling van richtlijnen op het gebied van beoordeling van oude houtconstructies en beoordeling van hout in opgravingen. Verder zal tijdens het eindsymposium een boek worden gepresenteerd over de state of the art van verschillende onderwerpen. SHR zal samen met Italianen (Venetië) het hoofdstuk over houten paalfunderingen verzorgen. Indien mensen in Nederland actief betrokken zijn kunnen ze contact opnemen via r.klaassen@shr.nl voor verdere informatie.