48 WUR (Wageningen University Research) studenten bij SHR

Kijkje op het expositieterrein (foto: Daniël Wiersma)
Kijkje op het expositieterrein (foto: Daniël Wiersma)

In de cursus ‘Bosproducten’ van de WUR-opleiding ‘Bosecologieen Bosmanagement’, is elk jaar een excursie naar SHR opgenomen. Op hethoutexpertisecentrum krijgen de studenten een overzicht van de zaken die spelenin de Nederlandse houtindustrie, worden lopende projecten besproken, en wordenonderzoeksopstellingen en testfaciliteiten getoond. 

Deze studenten kunnen in detoekomst een belangrijke rol spelen in de houtwereld. Op diverse terrein zijngoed opgeleide mensen nodig, die het mogelijk maken dat het hernieuwbareproductmateriaal een duurzame rol kan blijven spelen in de bouwwereld. Zekunnen een brug vormen tussen de verwerkers van hout en de producenten van hout.Bovendien zijn in de duurzame productie van hout nog veel ontwikkelingen, metname in de tropen te verwachten. De studenten kunnen ook een belangrijkebijdrage leveren aan het imago van hout als milieuvriendelijk materiaal, omdatbinnen hun studie veel aandacht wordt besteed aan de vastlegging van CO2in bossen. Deze kennis kan van grote waarde zijn om de ontwikkelingen binnen LCA-methodiekenin goede banen te leiden. De laatste jaren zijn in de houtsector milieuaspectensteeds belangrijker geworden en worden ook mensen met een bosecologie enbosmanagement achtergrond aangetrokken. Goed ingewijde studenten die op ditsoort posities komen, kunnen ondeskundig houtgebruik voorkomen en daarmee hethoutvak stimuleren. SHR geeft, als gastheer van de excursie, hen extra bagage meeop het gebied van houttoepassingen binnen hun opleiding. 

Foto: Kijkje op het expositieterrein (foto: Daniël Wiersma)

Deel dit artikel op LinkedIn: