20 maart 2023
Nieuws

Praktijkproef om aantasting in houten heipalen tegen te gaan

In de week van 13 tot 18 maart 2023 zijn houten heipalen onder woningen vrij gegraven en behandeld met twee verschillende methodes om houtaantasting te stoppen.

Lees verder onder de afbeelding
foto-2-heipalen

Een gespecialiseerde aannemer heeft bij een blok huizen van ruim 100 jaar oud, 2 funderingsputten gemaakt waarbij in totaal 6 palen vrij gegraven werden. Vier van deze palen zijn behandeld met twee verschillende vloeistoffen die we via het kopse hout lieten indringen. Hierdoor sluit de houtstructuur zich en zijn de palen beschermd tegen aantasting door bacteriën, onder water. De schatting is dat onder circa 250.000 huizen in Nederland de palen langzaamaan sterkte verliezen en wanneer dit gestopt kan worden kunnen ze een veel langer leven gegeven worden. De proef moet aantonen of de techniek ook in de praktijk werkt.

De woningbouwvereniging PreWonen uit Haarlem heeft voor de locatie en medewerking van de bewoners gezorgd. Aveco de Bondt was verantwoordelijk voor de uitvoering van de putten en het werk in de putten. De Universiteit van Gent heeft voor de sensoren gezorgd zodat we ook echt kunnen aantonen of de methode werkt en SHR heeft het plan ontwikkeld en deed het houttechnologische werk. We wachten nu met spanning op de eerste gegevens van de sensoren want dan kunnen we zien of er mogelijkheden zijn en of het zinvol is om deze wijze van conserveren ook grootschalig en zonder graafwerk verder te ontwikkelen.