Nieuws

Lees hier al het nieuws omtrent de organisatie SHR, zowel actueel als artikelen uit het archief.

Meetdemonstraties meubilair bij SHR
28 oktober 2021
Nieuws

Meetdemonstraties meubilair bij SHR

Tijdens de demonstraties bij SHR op 19 en 22 oktober jl. is gedemonstreerd hoe een schoolstoel en een bureaustoel gemeten moeten worden volgens de geldende Europese normen. Het gaat hierbij onder andere om zithoogte, zitdiepte en hoogte van de lendesteun.

Lees meer
Meetdemonstraties meubilair bij SHR
28 oktober 2021
Nieuws

Meetdemonstraties meubilair bij SHR

Tijdens de demonstraties bij SHR op 19 en 22 oktober jl. is gedemonstreerd hoe een schoolstoel en een bureaustoel gemeten moeten worden volgens de geldende Europese normen. Het gaat hierbij onder andere om zithoogte, zitdiepte en hoogte van de lendesteun.

Voorlichtingsbijeenkomst bouwen met hout en milieu, 24 november 2021
4 oktober 2021
Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomst bouwen met hout en milieu, 24 november 2021

Vanwege de grote aandacht voor milieu en klimaat zijn er vele initiatieven die hierop inspelen met als doel om de bouwwereld te verduurzamen.

De online rekentool www.warmteweerstand.nl geüpdatet
9 juli 2021
Nieuws

De online rekentool www.warmteweerstand.nl geüpdatet

Met de publicatie van de NTA 8800 zijn een aantal eisen en rekenmethoden aangepast. Zo zijn de eisen voor de R-waarde van daken aangescherpt van 6,0 naar 6,3 m2∙K/W. Verder is ook de bouwkwaliteitsfactor uit de berekening verwijderd.

SHR onderzoek milieu impact van lijm in gelijmd hout
17 juni 2021
Nieuws

SHR onderzoek milieu impact van lijm in gelijmd hout

Binnen de LNV-klimaatenvelop “Klimaatslim bos, natuur en hout” heeft SHR binnen het project “Meer houtbouw in Nederland” onderzoek gedaan naar CLT en gelamineerd gevingerlast hout en de milieu-impact van de hele levenscyclus.

SHR geeft een gratis voorcollege over de cursus ‘Uitgangspunten voor Duurzame Gevelbekleding’
7 juni 2021
Nieuws

SHR geeft een gratis voorcollege over de cursus ‘Uitgangspunten voor Duurzame Gevelbekleding’

SHR verzorgt als kennisinstituut en houtautoriteit regelmatig cursussen. SHR start nu met de cursus ‘Uitgangspunten voor Duurzame Gevelbekleding’.

SKH organiseert op woensdag 9 en donderdag 10 juni de volgende EVD-dagen (Explosie-Veiligheids-Document)
25 mei 2021
Nieuws

SKH organiseert op woensdag 9 en donderdag 10 juni de volgende EVD-dagen (Explosie-Veiligheids-Document)

Elk bedrijf in de houtbranche dat personeel in dienst heeft (of heeft ingehuurd) dient te voldoen aan de Arbowet. De Arbowet verplicht een werkgever binnen de houtbranche om een Explosie-Veiligheids-Document (EVD) op te stellen wanneer er hout wordt bewerkt.

Houten gevelbekleding, schades nemen toe, oplossingen aangeboden
11 mei 2021
Nieuws

Houten gevelbekleding, schades nemen toe, oplossingen aangeboden

In Houtwereld is een artikel verschenen over de indruk die SHR heeft dat het aantal problemen met hout en houtachtige gevelbekledingen toenemen. Veel problemen zijn terug te voeren op het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud en daarmee ook eenvoudig te voorkomen.

Bosaanleg en houtproductie langs infrastructuur
26 april 2021
Nieuws

Bosaanleg en houtproductie langs infrastructuur

Voor vergroening van de bouw is meer hout nodig. Ook de Nederlandse bossen en bosgebiedjes kunnen hieraan bijdragen met behoud van alle bosfuncties.

Nieuwe meetmethode voor bureaustoelen
12 april 2021
Nieuws

Nieuwe meetmethode voor bureaustoelen

Bij het samenstellen van de nieuwe maateisen is hiermee natuurlijk rekening gehouden. De NPR 1813, die geschreven is op het gemiddelde van maten van de Nederlandse beroepsbevolking, die afwijkt van het Europees gemiddelde, moet nog worden aangepast.

Veilige kinderbedden!
8 april 2021
Nieuws

Veilige kinderbedden!

Uit een op 1 april 2021 gepubliceerd onderzoek, dat de NVWA heeft uitgevoerd in 2020 naar de veiligheid van kinderbedden voor thuisgebruik, blijkt hoe belangrijk het is een product goed te testen voordat het op de markt komt.

Geen onderhoud voor onafgewerkte kozijnen
2 april 2021
Nieuws

Geen onderhoud voor onafgewerkte kozijnen

In het vakblad Houtwereld is een artikel verschenen over SHR onderzoek naar de mogelijkheid om hout in kozijnen onafgewerkt toe te passen. Het voordeel van onafgewerkte toepassingen is dat er geen onderhoud nodig is.

Bezint eer ge begint aan houtbouw
29 maart 2021
Nieuws

Bezint eer ge begint aan houtbouw

In het vakblad Stedenbouw en Architectuur is een artikel verschenen over de balans tussen graag met het milieuvriendelijke hout te willen bouwen en hout alleen daar inzetten waar het mogelijk is.

Minder onderhoud door slimme houten kozijnen
22 maart 2021
Nieuws

Minder onderhoud door slimme houten kozijnen

Houtexpertise loont, dat laten 2000 kozijnen van 10 jaar oud zien. Kozijnen van Nederlands lariks in een slim ontwerp zijn gemonitord en het artikel in het Houtblad geeft een overzicht.

Polderkozijn ontwikkeld!
10 maart 2021
Nieuws

Polderkozijn ontwikkeld!

De productie van het polderkozijn in beeld gebracht. Binnen het EFRO project Circulair Kozijn is het polderkozijn ontwikkeld.

Meer vertrouwen in hout
8 maart 2021
Nieuws

Meer vertrouwen in hout

Er is een interessant artikel in de Houtwereld over het monitoren van 11 jaar oude damwanden, meerpalen en steigers verschenen.

Liggers kunnen lang(er) mee
26 januari 2021
Nieuws

Liggers kunnen lang(er) mee

In de Houtwereld van 22 januari jl. staat een artikel over CLT. De toepassing van CLT in Nederland rukt op. Sowieso is het gebruik van geoptimaliseerd hout de afgelopen decennia toegenomen.

Nieuwe BRL 0801. SHR denkt met u mee!
20 oktober 2020
Nieuws

Nieuwe BRL 0801. SHR denkt met u mee!

Per 31 oktober 2019 is de nieuwe BRL 0801 “Houten gevelelementen” van kracht. Met het in werking treden van deze nieuwe BRL zijn de eisen die gesteld worden aan o.a. het verwerkingsvoorschrift ook aangepast.

Goed nieuws voor STIP!
12 oktober 2020
Nieuws

Goed nieuws voor STIP!

Afgelopen vrijdag kregen we het bericht dat ‘de staatssecretaris heeft ingestemd met het advies van TPAC om STIP te accepteren voor het Rijksinkoopbeleid hout’. Een heuglijke dag!

Consultatie alternatieven voor Boraten in houtconserveringsmiddelen
6 oktober 2020
Nieuws

Consultatie alternatieven voor Boraten in houtconserveringsmiddelen

Zeer zorgwekkende stoffen worden in beginsel niet goedgekeurd onder de Biocidenverordening. Echter, bij de beoordeling en besluitvorming van de dossiers wordt ook naar het maatschappelijk belang van deze stoffen gekeken.

Cursus houtsoorten herkennen op herhaling!
5 maart 2020
Nieuws

Cursus houtsoorten herkennen op herhaling!

In deze twee dagen wordt u geleerd om zo’n 50 veel voorkomende houtsoorten te kunnen herkennen op basis van opvallende uiterlijke kenmerken, soms aangevuld met anatomische kenmerken waarvoor u alleen een scherp mes en een loepje nodig heeft.

STIP voldoet aan eisen Rijksinkoopbeleid
22 januari 2020
Nieuws

STIP voldoet aan eisen Rijksinkoopbeleid

Een grote stap voor STIP en dat vieren we samen door bij alle STIP-gecertificeerde bedrijven een taart te laten bezorgen.