30 november 2021
Nieuws

In anderhalf uur bijgepraat over de kansen van hout als duurzaam bouwmateriaal

In anderhalf uur heeft SHR samen met 6 externe experts op een toegankelijke manier inzicht gegeven over wat duurzaam bouwen eigenlijk is, hoe je de duurzaamheid bepaalt, of de methoden hiertoe wel geschikt zijn en of er wel voldoende duurzaam geproduceerd hout is en kan worden toegepast.

Lees verder onder de afbeelding
kap-lariks-ruinen

De bijeenkomst was zowel digitaal als live te volgen. Door de coronamaatregelen moest het aantal deelnemers aan het live-gedeelte helaas sterk worden gereduceerd.

René Klaassen van SHR legde het begrip duurzaam bouwen uit. Bouwen met weinig milieubelasting en wat dat dan betekent.

Alexander Kloppenburg, ook van SHR, liet zien hoe het systeem, zoals we dat in Nederland hanteren om de milieubelasting van bouwmaterialen in kaart te brengen (een systeem dat verplicht is binnen de Nederlandse bouwregelgeving) werkt.

Fred van der Burgh van Stichting Agrodome omschreef de drie hoofdtypen van bouwmaterialen: hergroeibaar, herwinbaar en de rest en liet de verschillen in de levenscycli zien.

Do Janne Vermeulen van TEAM-V (architect) vertelde over de betekenis die milieuberekeningen voor architecten hebben bij het ontwerp en de materiaalkeuze.

René Klaassen somde daarna de positieve en negatieve zaken op rondom de Nationale Milieudatabase, het instrument om in Nederland een milieuberekening uit te voeren.

Gert-Jan Nabuurs van Wageningen Universiteit en Research (WUR) gaf aan hoeveel hout er nog extra duurzaam uit het Europese bos te verkrijgen is en hoeveel huizen daar dan mee gebouwd kunnen worden.

Pieter Zuidema ook van de WUR behandelde het effect en het belang van duurzamere houtproductie in de tropen.

Mark van Benthem van Probos gaf aan hoe de houtstromen in Nederland verlopen en hoeveel hout we hier zelf produceren en verbruiken.

Tenslotte gaf Pablo van der Lugt van ASM Instute een overzicht van de vele mogelijkheden om met hout te bouwen.

Alle verstrekte informatie werd hierna nog eens samengevat en de bijeenkomst eindigde met de beantwoording van een aantal vragen uit het publiek.

Binnen de groep van experts is er animo om met enige regelmaat een hout- en milieubijeenkomst te organiseren, waarin op een toegankelijke en onafhankelijke manier een overzicht gegeven wordt over de actualiteit van de behandelde onderwerpen: realistische milieuberekeningen, professionele houtbouw en duurzame houtproductie. Kortom: wordt vervolgd!