16 mei 2022
Nieuws

SHR cursus “Uitgangspunten voor duurzame gevelbekleding”, alle edities goed bezocht!

De betrokkenheid van de cursisten bij dit onderwerp is groot en we konden steeds stimuleren dat het lesmateriaal en de eigen ervaring steeds weer levendige discussies opleverde.

De combinatie tussen de aangeboden stof en de praktijkopdrachten leidden tot verdieping. Zo worden verweerde panelen beoordeeld op de staat van het hout en de verf, waardoor men leert welke aspecten belangrijk zijn voor de levensduur. Bij de negen bezochte gebouwen wordt hetzelfde gedaan en wordt ook nog naar de constructie gekeken. De variatie van de gebouwen is groot want de ouderdom varieert van 5 tot meer dan 30 jaar en het zijn open en gesloten, afgewerkte en niet afgewerkte en sterk en weinig geëxposeerde gevels.

Verder komen de meest gebruikte houtsoorten er wel in voor. De inspecties zijn leerzaam en omdat we de cursus meerdere keren per jaar geven krijgen we steeds meer inzicht op het effect van onderhoud en de seizoenen op de staat van hun gevels. Hierdoor kunnen we de cursisten nog wijzer maken en ook de gebouwbeheerders kunnen hiermee hun voordeel doen. Zij zijn zo vriendelijk om toestemming voor de inspecties te verlenen en krijgen na elke cursus een update van de inspecties, de eerste was in de zomer, maar er waren ook cursussen in de andere jaargetijden. In het najaar wordt de cursus weer gegeven en u kunt zich hiervoor nog opgeven via deze link.