Bezoek aan PreZero Groningen

Hoewel er in de bouw natuurlijk wordt gestreefd naar een lange levensduur van het gebouwde object, komt bouwmateriaal uiteindelijk in de sloop- en afvalfase terecht. Hoe zorg je er ervoor dat al aan de voorkant rekening wordt gehouden met de uiteindelijke ontmantelings- en sloopfase en de afvalscheiding. Is het mogelijk volledig hernieuwbare grondstoffen te scheiden van traditioneel geproduceerde materialen? Zijn verlijmde constructies meer of minder eenvoudig te scheiden dan mechanische verbindingen? Om daar inzicht in te krijgen heeft het projectteam een bezoek gebracht aan de afvalscheidingsinstallatie van Prezero in Groningen.

Deel dit artikel op LinkedIn: