Het eerste F3O-symposium

In 2005 vond SHR het nodig om betrokkenen bij de houtenpaalfunderingsproblematiek eens bij elkaar te brengen om over oplossingen eninspectietechnieken te praten. We noemenden die dag toen Nationale HoutenHeipalendag. Deze naam heeft tien jaar gediend en is nu vervangen door het F3O-symposium bestaande funderingen en wordt georganiseerd door debranchevereniging van fundering-onderzoekers. Met ruim 120 bezoekers was deraadszaal in het stadhuis goed gevuld en werd in een tiental lezingen deactualiteit van het vakgebied naar voren gebracht (zie www.f3o.nl).Als bestuurslid is SHR medeorganisator van deze dag en René Klaassen gaf eenoverzicht van het ontstaan, gebruik en de waarde van de F3O richtlijn. Dezerichtlijn is in eigen beheer van F3O opgesteld en beoogt het waarborgen vangoed en objectief onderzoek. Binnen het vakgebied is expertise noodzakelijk ophet gebied van grondwater, geofysica, hout en houtconstructies. De groteervaring en kennis van SHR op het onderdeel hout maakt SHR een belangrijkepartner in dit werkveld.

Deel dit artikel op LinkedIn: