Non-destructief houtonderzoek middels röntgen

In de houten verbindingen, van kozijnhoeken tot monumentalespanten, krijgen we regelmatig vragen over de toegepaste constructies/open verbindingen of vormen vanaantasting.

SHR is er nu in geslaagd middels röntgenfoto’s boorgangen enbijvoorbeeld een deuvelverbinding zichtbaar te maken. Bij deze verbinding iszelfs de freespunt zichtbaar! Dezeontwikkeling zou het in de toekomst mogelijk moeten maken om middels bijvoorbeeld een draagbaar röntgentoestelop non destructieve wijze op locatie onderzoek te doen.

Deze opgebouwde kennis en ontwikkeling brengt SHR nu ook vanharte in bij het 2D en 3D röntgenonderzoek dat nu opgestart gaat worden samenmet onder andere TNO.

Deel dit artikel op LinkedIn: