SHR gastheer voor YouCon thema-avond

YouCon, een club van jongeconstructief ontwerpers, komt donderdagavond 25 september a.s. bij SHR in Wageningen bij elkaar rondhet thema Houtconstructies. Het thema houtconstructies wordt door verschillendeinleiders belicht, waaronder André Jorissen van SHR, tevens Hoogleraar Houtconstructiesaan de Technische Universiteit te Eindhoven.

De jonge constructeurs, verenigd inYouCon, zijn o.a. werkzaam  deingenieursbranche, aannemerij, onderzoekswereld en in het toezicht. Het is eenplatform, waar het vakgebied van constructeur centraal staat betreft netwerkingen kennisuitwisseling. SHR heeft een ruimte van het Cambium beschikbaar gesteldvoor deze thema-avond. Onderdeel van het programma is  een bezoek aan het SHR laboratorium, waar ookandere houtgerelateerde aspecten worden belicht.

SHR ondersteunt hiermee het themavan deze avond en hoopt hiermee bij te dragen aan de aandacht dat hout verdientbinnen de constructiewereld.

Deel dit artikel op LinkedIn: