Stage lopen bij SHR: het mes snijdt aan twee kanten

SHRbiedt jaarlijks aan diverse studenten de mogelijkheid om ervaring op te doenbinnen de houtonderzoekswereld.

Studenten krijgen eerst een interne SHR opleiding alvorens ze in hetlaboratorium aan de slag kunnen. De student ervaart om houtonderzoek in depraktijk uit te voeren en SHR krijgt ruimte om extra kennis op te bouwen die zobelangrijk is om de houtmarkt te laten innoveren.
De introductie van minder bekende houtsoorten en het ontwikkelen van methodesom de houtkwaliteit te verbeteren vragen om specifiek onderzoek waarbijhouteigenschappen in kaart worden gebracht, met name wat betreft fysischgedrag. In dit kader heeft Marloes een belangrijke bijdrage geleverd aan dedataopbouw van de zogenaamde ‘lesser known timber (LKTS)/ lesser used species(LUTS)’ (minder bekende / minder gebruikte (loof)houtsoorten) en aan Europeeseiken. De LKTS / LUTS staan in de belangstelling omdat het gebruik hiervanactueel is geworden als gevolg van het duurzaam bosbeheer in de tropen. Eikenis natuurlijk een veel gebruikte houtsoort, maar om deze ook in de huidigemarkt te kunnen toepassen zijn aanvullende data over de eigenschappen en objectievedata nodig om het effect van eenvoudige technieken om de kwaliteit teverbeteren te achterhalen. Hoe meer achtergrondkennis SHR over deze onderwerpenheeft, hoe beter SHR de markt kan adviseren. Marloes heeft een aantalkennislacunes kunnen invullen en tegelijkertijd kunnen leren hoe je zo’nonderzoek doet en rapporteert. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Inde eerste helft van 2014 heeft Marloes Hilkens, student ‘International TimberTrade’ van Hogeschool Van Hall Larenstein haar tweede stage bij SHR gelopen.

Deel dit artikel op LinkedIn: