6 oktober 2020
Nieuws

Consultatie alternatieven voor Boraten in houtconserveringsmiddelen

Zeer zorgwekkende stoffen worden in beginsel niet goedgekeurd onder de Biocidenverordening.

Echter, bij de beoordeling en besluitvorming van de dossiers wordt ook naar het maatschappelijk belang van deze stoffen gekeken. Om de verschillende gezichtspunten van het maatschappelijk belang te inventariseren is een publieke consultatie gestart.

Om tot een vruchtbare consultatie te komen en een goed beeld te krijgen van het maatschappelijk belang is het belangrijk dat veel verschillende standpunten worden geïnventariseerd: zijn boraten noodzakelijk of zijn er alternatieve middelen, processen of producten; zijn boraten in het verleden gebruikt en nu succesvol vervangen; en wanneer er geen alternatieven zijn, is er het vooruitzicht dat die op termijn wel beschikbaar komen.

Gezien het belang van een brede inventarisatie van zowel voor- als tegenstanders van vervanging willen we u uitnodigen uw bijdrage te leveren aan deze consultatie. Dat kan via de volgende link: https://echa.europa.eu/nl/public-consultation-on-potential-candidates-for-substitution. De consultatie loopt tot eind oktober 2020.

Voor het stellen van vragen en eventuele ondersteuning bij het invullen van de consultatie worden 2 video-bijeenkomsten georganiseerd via MS Teams op 15 en 21 oktober 2020 om 10:30 uur. U kunt zich voor deze bijeenkomsten aanmelden door een mail te sturen naar info@shr.nl tot 2 dagen voor aanvang van de bijeenkomst.