12 april 2021
Nieuws

Nieuwe meetmethode voor bureaustoelen

Bij het samenstellen van de nieuwe maateisen is hiermee natuurlijk rekening gehouden. De NPR 1813, die geschreven is op het gemiddelde van maten van de Nederlandse beroepsbevolking, die afwijkt van het Europees gemiddelde, moet nog worden aangepast.

In het blad “Meubel” is hierover het volgende artikel verschenen.

SHR is uw partner als het gaat om het meten en beoordelen van bureaustoelen volgens de nieuwe NEN-EN 1335-1:2020.