4 oktober 2021
Nieuws

Voorlichtingsbijeenkomst bouwen met hout en milieu, 24 november 2021

Vanwege de grote aandacht voor milieu en klimaat zijn er vele initiatieven die hierop inspelen met als doel om de bouwwereld te verduurzamen.

Lees verder onder de afbeelding
ecwm9-crew

Hierbij gaat het over de vermindering van de milieubelasting, circulariteit, CO2-budgetten, klimaatverandering, de plasticsoep, vervuiling, uitputting van grondstoffen en over vele andere zaken. De situatie is niet echt overzichtelijk en voor de houtwereld blijkt hierbij milieuvriendelijkheid niet meer een vanzelfsprekendheid.

Het doel van de voorlichtingsbijeenkomst is om helderheid te geven over het begrip milieubelasting in zijn algemeenheid en toegespitst op de bouw.

Verder zal uitgelegd worden hoe milieuberekeningen worden gemaakt, hoe de samenhang is met de bouwregelgeving en waar de kracht en de zwaktes van de berekening zitten. De milieu-impact van het bouwmateriaal hout wordt uitgelegd. Hierbij wordt ingegaan op de productie van hout in relatie tot behoud van bossen en de productiecapaciteit. Tenslotte worden de kansen om meer te bouwen met hout besproken en er wordt ingegaan op hoe een groter aandeel van hout in de gebouwde omgeving kan worden gekwantificeerd ook in termen van CO2-opslag.

Meetbaarheid en kwantificering van milieuvriendelijk bouwen wordt steeds belangrijker in beleid en aanbestedingen. Het meetsysteem is continue in ontwikkeling en voor de bijsturing ervan is het belangrijk dat vanuit de houtwereld gezamenlijke standpunten worden uitgedragen. Daarom zal aan het einde van de bijeenkomst een lijst met punten worden gepresenteerd over milieubegrippen, houtdata en uitgangspunten voor duurzaam houtgebruik. Deze lijst kan eenieder gebruiken in toekomstige discussies.

De bijeenkomst is live en kan ook digitaal worden gevolgd en wordt georganiseerd door SHR (René Klaassen, Alexander Kloppenburg) met bijdrages van Agrodome (Fred van der Burgh), Wageningen Universiteit en Research (Pieter Zuidema, Gert-Jan Nabuurs), Stichting Probos (Mark van Benthem), Team-V (Do Janne Vermeulen) en de Technische Universiteit Delft (Pablo van der Lugt).

De bijeenkomst vindt plaats in Wageningen van 15.00-16.30 uur en er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om live aanwezig te zijn.

Opgave kan via info@shr.nl onder vermelding van naam, organisatie deelname milieu-bijeenkomst live/digitaal. In volgorde van inschrijving worden de live plaatsen verdeeld. Een uitnodiging voor zowel de live als de online deelname wordt vooraf per mail verstuurd.