20 oktober 2020
Nieuws

Nieuwe BRL 0801. SHR denkt met u mee!

Per 31 oktober 2019 is de nieuwe BRL 0801 “Houten gevelelementen” van kracht. Met het in werking treden van deze nieuwe BRL zijn de eisen die gesteld worden aan o.a. het verwerkingsvoorschrift ook aangepast. SHR heeft, als dienstverlenende organisatie voor de timmerindustrie, voor u de wijzigingen in de nieuwe BRL 0801 die betrekking hebben op het verwerkingsvoorschrift en de toepassingsvoorwaarden verder uitgewerkt.

Het betreft een tekst ter aanvulling op uw verwerkingsvoorschrift. Indien u deze tekst toevoegt aan uw huidige verwerkingsvoorschrift dan wordt daarmee voldaan aan de eisen die de BRL 0801 daaraan stelt. Verder zijn er ook enkele toepassingsvoorwaarden geformuleerd. Deze toepassingsvoorwaarden dient u overeenkomstig de BRL 0801 met het verwerkingsvoorschrift samen met de houten gevelelementen aan uw afnemer mee te leveren.

Via deze link kunt u de tekst bekijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Hillebrink (r.hillebrink@shr.nl).