26 april 2021
Nieuws

Bosaanleg en houtproductie langs infrastructuur

Voor vergroening van de bouw is meer hout nodig. Ook de Nederlandse bossen en bosgebiedjes kunnen hieraan bijdragen met behoud van alle bosfuncties. Het artikel geeft een samenvatting van onderzoek wat hieraan is uitgevoerd in een multidisciplinair team (bosbouw, landinrichting, infrastructuur en houttoepassing). Het onderzoek laat zien dat ook op kleine arealen meer en robuustere bossen gecreëerd kunnen worden die een bijdrage kunnen leveren aan het stimuleren van de verduurzaming van de bouw. Lees het artikel.