Ontwerp/bestek

Bouwen met hout vraagt om de juiste expertise. Is SHR al vóór de ontwerpfase betrokken? Dan is alle kennis aanwezig over de beschikbaarheid, afmetingen, verwerkbaarheid, toepassingsgedrag en onderhoudsbehoefte van hout en houthoudende componenten. Wij adviseren over realistische keuzes bij houttoepassingen. Met resultaat: efficiënter bouwen, preciezere kostenramingen en inzichtelijkheid ten aanzien van onderhoudskosten en levensduurraming.

SHR toetst en adviseert bij ontwerpen en bestekken, verricht bouwplaatstoetsen en verzorgt opleveringsinspecties. Duidelijkheid vooraf voorkomt verrassingen achteraf - in ieders belang.

Meer weten? Oriënterend gesprek? Neem contact met ons op.

Terug naar overzicht