Declaration of Performance

De Declaration of Performance is een prestatieverklaring voor bouwproducten en moet worden meegeleverd bij een product dat van een CE markering is voorzien. Een Declaration of Performance (DOP verklaring) is vanaf 1 juli 2013 verplicht voor leveranciers aan de bouw, zoals fabrikanten, importeurs en distributeurs. Deze verplichting is een gevolg van de van de Europese Verordening Bouwproducten.

Declaration of Performance? Naar SHR in Wageningen 

De prestaties van bouwproducten zoals die in een Declaration of Performance worden opgenomen, moeten objectief worden geconstateerd aan de hand van geharmoniseerde, Europese testmethodes. Het testinstituut in Nederland dat veel overeenkomstig testwerk verricht t.b.v. een Declaration of Performance is SHR. SHR is test specialist en verrichtte in meer dan 20 jaar duizenden tests in opdracht van fabrikanten, onder andere wanneer zij een Declaration of Performance volgens de eisen willen opstellen. SHR beschikt over een wetenschappelijke staf, een eigen laboratorium van 1200 m² en is gevestigd in Wageningen. Declaration of Performance? Voor advies en testwerk naar SHR

Declaration of Performance bouwproducten 

Wat test SHR met het oog op een Declaration of Performance? Bouwmaterialen van hout, houthoudende bouwmaterialen, bouwmaterialen van andere biobased materialen en alle materialen die in combinatie met bovenstaande producten (kunnen) worden verwerkt. Dat wil zeggen Declaration of Performance tests van onder ander hang- en sluitwerk, kitten, nagels en nieten, verf, coatings, lijm, rubber profielen, deuren, kozijnen, ramen, andere gevelelementen waaronder gevelplaten en plaatmaterialen. SHR werkt in opdracht van fabrikanten die zich richten op de bouw, de timmer- en meubelindustrie, scheepsbetimmeringen, lamineerbedrijven en vingerlasbedrijven en die een Declaration of Performance willen laten opstellen? Advies nodig over Delaration of Performance? Testen voor Declaration of Performance? Bel SHR: 0317 - 46 73 66 of gebruik het contactformulier op de website van SHR.