LCA/CO2-uitstootbeperking

Milieubelasting in relatie tot de bouw krijgt steeds meer aandacht. Denk aan energiegebruik en CO2-uitstoot. Hout lijkt een milieuvriendelijk product, maar is dat het ook als naar de officiële rekenregels (nationale en internationale normen) wordt gekeken? Jazeker.

SHR beschikt over databestanden met bijzonder veel specifieke gegevens over hout en houtproducten. Op basis hiervan voeren wij LCA-studies uit voor bedrijven. Ook genereren wij databestanden met de milieupres-taties van door producenten aangedragen producten en koppelen die aan de Nationale Milieudatabase.

SHR adviseert over/geeft uitvoering aan:

  • Life Cycle Assesments (LCA’s);
  • Milieuimpactberekeningen;
  • Verbeteren van de nationale en internationale normen in relatie tot milieuaspecten die samenhangen met het gebruik van hout, houthoudende componenten of producten die in verbinding met hout worden verwerkt.

Meer weten? Oriënterend gesprek? Neem contact met ons op.

Terug naar overzicht