Bestektekening

Een bestektekening van een bouwwerk of een gebouw is een technische tekening die gekoppeld is aan een bestek en vormt samen met technische omschrijvingen de basis voor een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (aannemer). De bestektekening wordt op verschillende schalen uitgevoerd, bijvoorbeeld een schaal van 1:100 en omvat alle plattegronden, gevels en doorsneden van het gebouw of bouwwerk. Ook zijn het riolerings- en palenplan en de constructieopzet aangegeven. De verplichte informatie die een bestektekening moet omvatten, staat beschreven in de Ministeriële Regeling Omgevingsrecht. De aannemer dient zijn werkzaamheden uit te voeren op basis van de bestektekening en een uitgewerkt bestek. 

Bestektekening bouwen met hout

Speelt hout een rol in de bouwplannen en dus in het ontwerp/bestek? Dan is de juiste expertise een vereiste. Hout is immers, in tegenstelling tot bijvoorbeeld staal en beton, een variabeler materiaal met specifieke eigenschappen. SHR in Wageningen weet alles van hout als bouwmateriaal, houthoudende producten en biobased (bouw)materiaal. Wordt SHR al vóór de ontwerpfase betrokken bij het project? Dan is een grote hoeveelheid kennis aanwezig over de beschikbaarheid, de verwerkbaarheid, het toepassingsgedrag en de onderhoudsbehoefte van hout en houthoudende componenten. SHR adviseert over realistische en economische keuzes bij houttoepassingen. Met als resultaat: efficiënt bouwen, precieze kostenramingen en duidelijkheid over onderhoudskosten en levensduur. SHR toetst en adviseert bij ontwerpen, bestekken en bestektekeningen, verricht bouwplaatstoetsen en verzorgt opleveringsinspecties. 

Vragen over houttoepassingen in de bouw? Advies nodig over bestektekeningen, bestekken en ontwerpen met houten of andere biobased bouwmaterialen? Neem contact op met SHR.