Begassing

Houten of houthoudende producten, onder andere voor de bouw, kunnen worden begast. Dat gebeurt bijvoorbeeld ter bestrijding van insecten, maar soms ook wanneer hout wordt getransporteerd, bijvoorbeeld voor export. Het ondergaat dan begassing om tijdens opslag en transport aantasting door schimmels of insecten te voorkómen. Bepaalde houtsoorten en constructieomstandigheden zijn extra gevoelig voor schimmels en insecten, zoals vochtig grenen met veel spint of vochtig rubberhout. Oude houten constructies en sculpturen wil men graag goed conserveren en controle en bestrijding van aantasting is dan belangrijk.

SHR in Wageningen, hét Nederlandse kenniscentrum voor houten, houthoudende en non-houten bouwmaterialen, kan u precies vertellen of, wanneer en hoe producten begassing moeten ondergaan. En ook: wanneer juist niet.

Professionele begassing

Spinthoutkever, boktor, bonte knaagkever en houtworm zijn ‘beruchte’ vijanden van hout. Afhankelijk van onder meer de omstandigheden kunnen zij met verschillende methodes professioneel worden bestreden. Begassing is één van die methodieken. Andere bestrijdingsvormen zijn o.a. de rotorkoptechniek, injecteren van het hout en impregneren onder hoge druk. Begassing van hout dient deskundig en met beleid te gebeuren. Het is zeer specialistisch werk en het domein van zogenoemde gassingleiders.

Begassing en duurzaamheid

Schade voor mens en milieu dient te worden voorkómen. Sommige producten, die speciale duurzaamheidskenmerken dragen, mogen juist geen begassing ondergaan.En in het geval van insecten in bestaande constructies met hout wordt soms verkeerde, teveel of juist te weinig begassing toegepast. Na een inspectie door SHR is meteen duidelijk wat wel en wat niet moet worden gedaan. SHR in Wageningen onderzoekt en adviseert professionele vastgoedpartijen, de meubel- en (scheeps)interieurbranche en de bouw.