Betonrotinspectie

Betonrot is een uitdrukking voor schade aan gewapend beton. Deze schade ontstaat doordat de wapening van het beton gaat roesten. Vervolgens barst het beton. Betonrot heeft ernstige gevolgen voor constructies. Het kan voorkomen in betonelementen aan het einde van hun levensduur. Tijdens de levensduur komt het voor wanneer het betonnen elementen niet goed ontworpen of uitgevoerd zijn, wat samenhangt met de samenstelling maar ook de betondekking op het metaal. Verder kunnen schades betonrot initiëren. SHR voert inspecties op locatie uit.

Beton en staal: problemen

Het zijn zulke robuuste materialen: staal en beton. In constructies wordt daarom voor deze bouwmaterialen gekozen vanwege hun sterkte, lange levensduur, grote afmetingen en controleerbare productie waarbij, constructie-specifiek geproduceerd kan worden. Echter ook staal en beton kunnen verweren in de tijd en constructies moeten dus worden geïnspecteerd op veiligheid. Bij beton is betonrot een belangrijk aspect om op te letten.

Betonrot: chloriden en carbonatie

Chloriden versnellen het oxidatieproces van metaal en bij chloride-indringing in het beton is er een verhoogd risico voor betonrot. Chloride belasting is sterk in ons zeeklimaat en op locaties waar zout wordt gestrooid, zoals bruggen. Betonrot treedt ook op in betonvarianten waar de voorgeschreven hoeveelheid calciumchloride (verhardingsversneller) is overschreden. Het betonrotproces kan vermeden worden door het kiezen van een lage verhouding tussen water en cement, de wapening diep genoeg te plaatsen en het vermijden van de -inmiddels verboden- verhardingsversneler calciumchloride. Bij carbonatatie bindt kooldioxide zich aan beton en maakt deel uit van afbraakproces (betonrot). Bij intakte betonnen constructies is dit proces bijna nul. Echter wanneer beton wordt vergruist kan tot 25% van de koolstofdioxide emissie tijdens de cement productie weer worden opgenomen. Carbonatatie is daarmee een positief proces voor beton in de LCA-systematiek.

SHR in Wageningen doet onderzoek naar en adviseert over de juiste materiaalkeuze en juiste toepassingswijze van bouwelementen, met name wanneer gebouwd wordt (in combinatie) met hout. Objectief advies nodig bij nieuwbouw, groot onderhoud, renovatie of arbitrage in de bouw? Bouwconflicten voorkómen? Gevelinspectie laten uitvoeren? Betonrot? Neem contact op met SHR.