Overheden

Iedere overheid bezit en/of beheert vastgoed, voert beleid op het gebied van duurzaamheid, duurzame handel en monumentenzorg - en heeft als gevolg daarvan te maken met hout. Gemeentes, provincies, landelijke overheid en overheidsdiensten (o.a. Rijksgebouwen- dienst, Defensie, politie en douane). SHR is hun partner in ‘houtkennis’ met advieskracht en meerwaarde. SHR adviseert overheden over toepassing van hout en houthoudende producten, maar ook over goed houtgebruik en onderhoud, renovaties en restauraties. Zo dragen wij bij aan beleid én aan besparingen, aan duurzaamheid en exploitabiliteit.

SHR ondersteunt en adviseert gemeentelijke diensten Bouw & Woningtoezicht bij het uitoefenen van hun taken en deelt kennis op constructief gebied in relatie tot hout, houtgebonden elementen en houthoudend bouwmateriaal.

Met overheden en de EU als participanten voert SHR onderzoeken uit naar (hout- of houtgebonden) materialen. Deze onderzoeken genereren basale kennis en maken die toepasbaar voor de industrie. De ‘contra financiering’ bestaat uit eigen middelen van SHR, of uit bijdragen van Nederlandse of buitenlandse ondernemingen.