Biobased economy bouw

De biobased economy (bio-economie) is een economie die niet draait op fossiele grondstoffen, zoals olie, maar op biologische grondstoffen. In een biobased eco­nomy worden biologische grondstoffen gebruikt voor de productie van chemicaliën, materialen, brandstoffen of elektriciteit en warmte. De gedachte achter een biobased economy is gefundeerd op verduurzaming, econo­mische kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbe­tering van de economie. Cyclische processen zijn bepalend. 

Biobased economy speerpunt voor overheid

De Nederlandse overheid beschouwt de biobased economy als een potentiële economische speerpunt, vooral ook omdat ons land sterk presteert op de punten chemie, agrofood en logistiek. ‘Een biobased economy betekent op termijn verduurzaming in alle sectoren,’ aldus De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Een niet onbelangrijk aspect van de biobased economy is biobased bouwen. De bouwsecter is immers een economische factor van betekenis en maakt veel gebruik van energie, logistiek, materialen en hulpmiddelen die een verduurzamingsopgave met zich meebrengen. 

Biobased economy en biobased bouwen

Er zijn steeds meer biobased bouwmaterialen beschikbaar die biobased bouwen mogelijk maken en dus bijdragen aan het bereiken van een biobased economy. Biobased bouwmaterialen die in Nederland worden ontwikkeld zijn vaak getest in het laboratorium van SHR. 
De tests kunnen bijdragen aan 
productontwikkeling, maar ook aan certificering van deze bouwmaterialen. Omdat SHR beschikt over veel expertise op het gebied van biobased materialen, is SHR voor fabrikanten en andere professionele partijen dé biobased test- en adviespartner, die meehelpt te een kansrijk marktaanbod in een biobased economy te realiseren.
Biobased bouwen, biobased bouwmaterialen, biobased meubelelementen? Wie nu innoveert is straks kansrijk in de biobased economy. Ontdek www.shr.nl.