Aardbevingsbestendig bouwen

SHR biedt specifieke deskundigheid inzake aardbevingsbestendig bouwen

Op 18 december 2015 werd de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 definitief: Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren – grondslagen voor aardbevingsbelastingen: geïnduceerde aardbevingen. Deze richtlijn, van groot belang voor de gebieden in onder andere Groningen, waar de kans op aardbevingen en schade aan de gebouwde omgeving aanwezig is, kwam tot stand in nauwe samenwerking met SHR in Wageningen. De richtlijn bevat een apart hoofdstuk (hoofdstuk 8) met bijzondere regels voor houtconstructies. SHR kreeg van Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut NEN de opdracht om NPR 9998 mede vorm te geven, op basis van de specifieke deskundigheid van SHR op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen met hout.

SHR verzorgt trainingen aardbevingsbestendig bouwen in hout

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken verzorgt SHR sinds 2014 het onderdeel houtconstructies van de NEN-training Aardbevingsbestendig bouwen voor constructeurs en bouwkundig ontwerpers. In deze meerdaagse training, die jaarlijks een aantal keren wordt gegeven, staat de NPR 9998 centraal. De training over aardbevingsbestendig bouwen is primair bedoeld voor constructeurs en bouwkundig ontwerpers. SHR geeft invulling aan de cursusonderdelen die met name gaan over houtskeletbouw in gebieden met aardbevingsrisico’s. Gebleken is immers dat houtskeletbouw bij uitstek geschikt is om schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen te voorkómen.

Hout zeer sterk in relatie tot het eigen gewicht

Voor aardbevingsgevoelige gebieden biedt houtskeletbouw een zeer aantrekkelijk alternatief ten opzichte van andere bouwvormen. Bestaande vormen van houtskeletbouw, mits uiteraard op de juiste wijze geconstrueerd, voorkómen scheurvorming en mogelijke instorting van gebouwen tijdens en na aardbevingen. In ontwikkeling zijnde innovatieve vormen van houtskeletbouw zullen die positieve eigenschap in nog hogere mate bezitten. Dat komt omdat hout als materiaal zeer sterk is in relatie tot het eigen gewicht en doordat houtverbindingen, mits goed ontworpen, energie-absorberend zijn. Houten bouwconstructies in aardbevingsgebieden, zo blijkt uit veelvuldig onderzoek, kunnen materiële en financiële schade aanzienlijk beperken. Aardbevingsbestendige houtskeletbouw draagt ook bij aan algemene veiligheid en de fysieke veiligheid van personen in woningen en utiliteitsgebouwen

SHR ontwikkelt innovatieve houtskeletbouw met oog op aardbevingen

De huidige houtskeletbouw (HSB) vertoont al gunstige eigenschappen voor toepassing in aardbevingsgebieden zoals Groningen. HSB is in staat om het merendeel van de huidige schokken schadevrij of met minimale schade te weerstaan. Inmiddels ontwikkelt SHR, in nauwe samenwerking met de houtbranche, aangepaste, innovatieve vormen van HSB. Doel is om tot zodanige houtbouw constructies te komen dat ook de zwaarst verwachte schokken in de toekomst goed kunnen worden opgevangen.

Een samenvattend rapport met betrekking tot aardbevingsbestendig bouwen met hout en de uitgevoerde onderzoeken naar dit onderwerp is hier te downloaden: SHR-rapport 150173-3 samenvatting aardbevingsonderzoek.

Houtskeletbouw wereldwijd geaccepteerd als aardbevingsbestendig

De aarbevingsproblematiek in Groningen is relatief nieuw; er zijn gebieden in de wereld waar de aarde al heel lang vaak ‘beeft’. Denk onder andere aan Azië (China, Indonesië, Japan) en Zuid-Amerika of dichter bij huis: Italië en Turkije. Ofschoon diverse materialisaties zijn ontwikkeld om schade te voorkómen en de kans op instorten van gebouwen bij aardbevingen te verkleinen, is hout(skelet)bouw wereldwijd geaccepteerd als zeer effectief. Omdat hout daarnaast gemakkelijk verkrijgbaar is, in hoge mate afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en een relatief goedkoop bouwmateriaal vormt, neemt houtbouw ter beperking van aardbevingsrisico’s in alle gebied waar dat relevant is een prominente positie in als constructiemethode.

Aardbevingsbestendig bouwen met houtskeletbouw? SHR test, adviseert en deelt kennis in de bouw. Neem contact op voor deskundig advies met SHR; prof. André Jorissen of Ir. Wim de Groot.

Terug naar overzicht